Articles by: tobias

Aurora Borealis

Haparanda

Haparanda är Sveriges östligaste belägna stad och är Norrbottens centralort. Staden grundades år 1842 efter flera försök att bygga upp en ny stad efter att Sverige förlorade Torneå till Ryssland. Haparanda är en försvenskning av det finska ordet “Haaparanta” vilket betyder aspstrand. I själva Haparanda bor det runt 5000 personer […]

Northern Lights over Abisko, Sweden

Kiruna

År 1900 grundades staden Kiruna i Norrbotten. Denna stad har byggts upp från grunden runt dess viktigaste näringskälla, nämligen att bryta malm. Gruvorna har dock kommit att bli ett hot mot staden, som riskerar att rasa. För att lösa detta problem har man bestämt sig för att flytta Kiruna. Projektet […]

Hotell i Norrbotten

Hotell i Norrbotten

Norrbotten är vårt nordligaste län och går knappast att sammanfatta i ett par meningar. Eftersom landytan är så vidsträckt finns här de flesta nyanser av svensk kultur. Ändå finns det vissa pärlor som skiner starkare än andra – och som har fått symbolisera Norrbottens skönhet och attraktion. Det är framför […]

Att göra i Norrbotten

Att göra i Norrbotten

Som turist i Sverige, vare sig man kommer från utlandet eller turistar i sitt hemland, är det inte självklart att man ska åka till huvudstaden, då resten av landet också har mycket att erbjuda. Ett sådant område är Norrbotten, där både friluftsentusiasterna och stadsvandrarna kan hitta sin ideala semester. Residensstaden […]

Renskötsel

Renskötsel

Norrbottens län är Sveriges nordligaste län, och renskötsel är därför en vanlig sysselsättning inom länet, och djuret i sig så viktigt att länets vapen innehåller två renar. Renskötsel innebär att försörjer sig på att äga och ta hand om renar som är tama eller halvtama, genom att sälja renkött, renmjölk […]

Samer

Samer

Sameland är det område i de norra delarna av Sverige, Norge och Finland, samt Kolahalvön i Ryssland, där ursprungsbefolkningen är samer. Det geografiska område som idag kallas Norrbottens län omfattas av Sameland. Det samiska språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen, och är således besläktat med till exempel finskan och estniskan. Detta […]

pulse