Arkiv för kategori: Norrbotten

Luleå

Luleå

Luleå är residensstaden för Norrbottens län, och är den fjärde största tätorten i hela Norrland. I Sverige placerar sig Luleå på tjugoandra plats med sina drygt 45 000 invånare. Luleås historia går tillbaka till medeltiden, då orten var en plats för marknad, kyrkbesök och en hamn, men Luleås moderna historia som […]

Norrbottens historia

Norrbottens historia

Norrbottens län har en historia av befolkning som sträcker sig långt tillbaka som till forntiden, och av den historien finner man spår än idag – det finns ungefär 8000 bevarade fornlämningar i Norrbotten. Under stenåldern fanns en tydlig skifferkultur i en provins som omfattade områdena runt de nedre loppen av […]

Hotell i Norrbotten

Hotell i Norrbotten

Norrbotten är vårt nordligaste län och går knappast att sammanfatta i ett par meningar. Eftersom landytan är så vidsträckt finns här de flesta nyanser av svensk kultur. Ändå finns det vissa pärlor som skiner starkare än andra – och som har fått symbolisera Norrbottens skönhet och attraktion. Det är framför […]

Att göra i Norrbotten

Att göra i Norrbotten

Som turist i Sverige, vare sig man kommer från utlandet eller turistar i sitt hemland, är det inte självklart att man ska åka till huvudstaden, då resten av landet också har mycket att erbjuda. Ett sådant område är Norrbotten, där både friluftsentusiasterna och stadsvandrarna kan hitta sin ideala semester. Residensstaden […]

Renskötsel

Renskötsel

Norrbottens län är Sveriges nordligaste län, och renskötsel är därför en vanlig sysselsättning inom länet, och djuret i sig så viktigt att länets vapen innehåller två renar. Renskötsel innebär att försörjer sig på att äga och ta hand om renar som är tama eller halvtama, genom att sälja renkött, renmjölk […]

Samer

Samer

Sameland är det område i de norra delarna av Sverige, Norge och Finland, samt Kolahalvön i Ryssland, där ursprungsbefolkningen är samer. Det geografiska område som idag kallas Norrbottens län omfattas av Sameland. Det samiska språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen, och är således besläktat med till exempel finskan och estniskan. Detta […]

pulse