Haparanda

30 april, 2017 20:09

Haparanda är Sveriges östligaste belägna stad och är Norrbottens centralort. Staden grundades år 1842 efter flera försök att bygga upp en ny stad efter att Sverige förlorade Torneå till Ryssland. Haparanda är en försvenskning av det finska ordet “Haaparanta” vilket betyder aspstrand. I själva Haparanda bor det runt 5000 personer enligt SCB. Eftersom staden ligger direkt intill den finska gränsen där staden Torneå finns så är det betydligt fler personer som rör sig i staden. I Haparanda talas det främst svenska men även det finska språket är utbrett (likaså minoritetsspråket meänkieli) och därför finns det tvåspråkiga skolor på både svenska och finska.

Handeln i Haparanda

Länge har handel varit viktigt för ortens utveckling. Mycket av den päls och timmer som producerades på nordkalotten forslades till Haparandas hamn och vidare ut i världen. IKEA i Haparanda firar 10 år och är världens nordligaste belägna IKEA. Och trots att det är den minsta orten i världen som har ett IKEA-varuhus så fortsätter handeln att gå bra. Nuförtiden har samarbetet mellan Finland och Sverige gjort att området kallas Haparanda-Torneå som innebär täta ekonomiska förbindelser mellan städerna. Eftersom invånarna är vana att resa långt har kommunen uppskattat att det finns ungefär en halv miljon människor inom 14 mil från Haparanda, vilket driver på utbyggnaden av handelsplatsen.

Folkströmningar genom Norrbotten

Landskapet Norrbotten har över 8000 fornlämningar som dateras ända från 4000 f.Kr. Samer, kväner och finsktalande folk bodde här långt innan svenskar koloniserade området på 1300-talet. Även under första och andra världskriget strömmade det in folk över gränsen till Sverige. Under första världskriget var rälsen över till dåvarande Ryssland den enda öppna gränsen i Europa. Under andra världskriget kom över 80 000 finska barn genom Haparanda till svenska familjer för att fly undan kriget. Detta har gjort att Norrbotten idag har en mix av olika officiella språk: svenska, finska, samiska och meänkieli. Det var dock först 1999 som meänkieli erkändes som ett officiellt språk av den svenska staten.

Kommentarer stängda

pulse