Luleå

26 september, 2015 13:29

Luleå är residensstaden för Norrbottens län, och är den fjärde största tätorten i hela Norrland. I Sverige placerar sig Luleå på tjugoandra plats med sina drygt 45 000 invånare. Luleås historia går tillbaka till medeltiden, då orten var en plats för marknad, kyrkbesök och en hamn, men Luleås moderna historia som en av de större städerna i Norrland börjar i slutet av 1800-talet då industrierna började växa fram. Den största förändringen kom i samband med att järnvägslinjen Malmbanan anlades till Luleå 1888. I och med det fick Luleås hamn den viktiga uppgiften att skeppa ut järnmalmen från Malmberget. Malmbanans ankomst och hamnens nya uppgift medförde att staden expanderade, först i form av förstäder och genom att hamnområdet utökades, sedan genom att man byggde varv med tillhörande verkstäder, ett stålverk, ett träsliperi och SJ:s järnvägsverkstäder. Man byggde även ett tegelbruk och ett bryggeri, och Luleå utvecklades till en verklig industristad.800px-Thumbs_up_for_US_-_Lulea_cooperation!

År 1943 grundade Norrbottens Järnväg AB ett stålverk. Stålverket var Luleås största industri under 1950-talet, med 1 500 anställda. År 1978 slogs Norrbottens Järnväg AB ihop med två andra järnverk, och bildade Svenskt Stål AB. SSAB är idag Nordens största tillverkare av handelsstål, och stålindustrin är fortfarande en av de allra största i Luleå.

Denna utveckling av industrin, med tillhörande arbetstillfällen, medförde naturligtvis att Luleås invånarantal växte. Faktiskt var Luleå mellan 1940 och 1980 Sveriges snabbast växande stad, och man byggde flera nya bostadsområden. Något annat som bidrog till inflyttningen till staden var Luleås tekniska universitet, som grundades 1971.

Något annat som Luleå blivit känt för är att Facebook gjorde sin första etablering utanför USA i staden, i form av deras Europeiska datacenter. Det fanns flera bakomliggande orsaker till att Facebook valde just Luleå, bland annat stadens driftsäkra elnät, låga elpriser och rena energi. En annan anledning är kylan i staden, som behövs för att serverhallarna inte ska bli överhettade.

Medan kylan är en fördel för Facebooks serverhallar kan den vara påfrestande för de människor som bor i Luleå, vilket kan leda till att man mest vill hålla sig inomhus

Kommentarer stängda

pulse