Norrbottens historia

27 mars, 2015 19:18

Norrbottens län har en historia av befolkning som sträcker sig långt tillbaka som till forntiden, och av den historien finner man spår än idag – det finns ungefär 8000 bevarade fornlämningar i Norrbotten.

Under stenåldern fanns en tydlig skifferkultur i en provins som omfattade områdena runt de nedre loppen av Kalixälven och Torneälven och Rovaniemi i Finland. Samhället var uppbyggt kring jägarsamfund som uppstod redan runt år 4000 f. Kr., och som hade det gemensamt att de använde sig av ett tungt, hackliknande redskap som kallas för det norrbottniska redskapet. Dessa stenåldersjägare levde på vissa ställen kvar på sitt sätt och med sin kultur så länge som till den period som i södra Skandinavien var den äldre järnåldern.800px-Liggande_hönan

Genom pollenanalyser av sedimentprover har man kunnat fastställa ungefär när invånarna i Norrbotten övergick från att vara jägare och samlare till att bli jordbrukare. Man kan se att människorna där började hålla sig med boskap och tamdjur under perioden mellan år 300 e. Kr. och år 700 e. Kr. Sedan dess har markerna i Norrbotten kontinuerligt använts för jordbruk.

Under tidig medeltid var Norrbotten fortfarande inte befolkat av svenskar, utan av samer, kväner och andra finsktalande folk. Tornedalen tjänade på den tiden en viktig funktion som mötesplats och handelsplats, för samer och kväner men också för handelsmän från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Från 1300-talet och framåt började området koloniseras av svenskar, vilket innebar att svenskbygdens nordgräns, som tidigare legat vid Umeå socken och Bygdeå socken, flyttades allt längre norrut, och att marken som koloniserades försvenskades. Det var dock inte förrän på 1500-talet som staten tog fastare kontroll över områdena, och inte förrän på 1800-talet som Norrbotten var helt koloniserat. Många urinvånare har genomgått en liknande process, till exempel de indianer som koloniserades av européer i Nordamerika.

Idag har vi en annorlunda syn på urbefolkningen i norra Sverige, på samerna och på deras kultur. Vi är numera måna om att värna det samiska kulturarvet, det samiska språket och den samiska historian.

Kommentarer stängda

pulse