Renskötsel

5 oktober, 2014 13:50

Norrbottens län är Sveriges nordligaste län, och renskötsel är därför en vanlig sysselsättning inom länet, och djuret i sig så viktigt att länets vapen innehåller två renar. Renskötsel innebär att försörjer sig på att äga och ta hand om renar som är tama eller halvtama, genom att sälja renkött, renmjölk eller andra matprodukter, eller renskinn, renhorn och annat hantverk. Renarna kan också användas som lastdjur eller lockdjur när man jagar vilda renar.

Beroende på hur man använder renen för att försörja sig måste den tämjas i olika grader. Om man bara ska använda de olika produkterna som kommer av att slakta renen behöver den inte vara mer domesticerad än att den tolererar att människor är i närheten. Renkor som ska mjölkas behöver vara betydligt mer tama, då de ska tåla att en människa är nära och rör vid den utan att människan behöver oroa sig för att bli sparkad eller biten. Detsamma gäller renar som ska användas för lastning eller dragning, då de i princip måste uppnå samma nivå av domesticering som hästar, och tåla att bli klövjas och köras. Ett sätt att kontrollera hur domesticerade renarna blir är att välja mellan intensiv och extensiv renskötsel. Vid intensiv skötsel följer skötaren hela tiden med renhjorden och har uppsikt över den, vilket gör att renarna vänjer sig vid hans eller hennes närvaro. Extensiv renskötsel innebär att renarna tillåts sprida ut sig över en större yta. Renskötaren bevakar sedan hjorden på avstånd för att försäkra sig om att den inte skingras. Detta får som följd att renarna inte är vana vid att ha en människa i närheten.Renskötsel 1

Det tidigaste beviset på att människor domesticerat renar i någon utsträckning är en släde som upptäckts i Saarijärvi i Finland, och som antas måste ha dragit dit av en ren. Släden har konstaterats vara runt 4000 år gammal, varför renskötsel är en sysselsättning med lång tradition. Renskötsel tros ha utövats bland det samiska folket sedan 800-talet, då en text nedskriven av stormannen Ottar vid den tiden beskriver hur han hade 600 tama renar i samernas vård.

I Sverige idag är rennäringen skyddad. Detta eftersom samerna har erkänts som urfolk i vår lagstiftning, i vilken det konstateras att ”det samiska folkets […] möjlighet att behålla och utveckla ett eget kulturliv och samfundsliv ska främjas”. Renskötselrätten begränsas dock till de som är medlemmar i någon av de 51 samebyarna som finns i Sverige.

Kommentarer stängda

pulse