Samer

19 augusti, 2014 13:51

Sameland är det område i de norra delarna av Sverige, Norge och Finland, samt Kolahalvön i Ryssland, där ursprungsbefolkningen är samer. Det geografiska område som idag kallas Norrbottens län omfattas av Sameland.

Det samiska språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen, och är således besläktat med till exempel finskan och estniskan. Detta gjorde att forskare ursprungligen trodde att även det samiska folket var besläktat med det finska folket. Denna teori har senare avfärdats, och flera andra har tillkommit, men forskarna är än idag inte överens om samernas ursprung. Många tror dock att samerna som folkgrupp kommit till Norden kort efter istiden.

Samernas levnadssätt är traditionellt ett halvnomadiskt jägar- och samlarsamhälle, med renskötsel som en viktig näring. Det är den än idag, även om vissa moderniseringar har skett. Man tar sig till exempel fram med snöskoter snarare än med hundsläde. Renskötseln är intimt sammankopplad med samisk kultur, och en same som arbetar med renskötsel och som kan tala samiska högt aktad inom samisk kultur. Idag har dock stora delar av den samiska befolkningen samma sysselsättningar som den övriga befolkningen, och turism har tillkommit som ytterligare en viktig näringsgren.Samer 1

Den traditionella bilden av en same i blå dräkt med gula och röda utsmyckningar, och den blå mössan med röd tofs, stämmer bara delvis med verkligheten. Dräkten är samernas högtidsdräkt, och används således mest vid högtidliga tillfällen. Dessutom varierar dräktens färger och utformning i olika regioner av Sameland. Den blå mössan hör till exempel till den nordsvenska samedräkten. Andra variationer av dräkten kan vara grå eller svarta istället för blå, och huvudbonaden kan vara en enkel svart hätta.

Samerna kallar sig själva ”Solens och vindens folk”, och har en nära relation till naturen. Detta uttrycker artisten Mari Boine i sin musik, som blandar traditionella samiska instrument som trumma och flöjten fadno samt den traditionella sångtekniken jojk med moderna inslag som jazz och rock, och sprider samisk musik på detta sätt.

Samerna representeras av folkvalda sameting. Sametingen för samernas talan i olika politiska sammanhang. Till exempel har de försvarat samernas intressen i frågor som gäller betesmarker för renar. Det har flera gånger hänt att en konflikt kring ett landområde drivits till domstol, och samerna har förlorat stora områden betesmark till svenska markägare.

Det samiska folket har en rik kultur som av förståeliga skäl lockar många turister årligen. Om du har möjlighet att besöka Norrbotten är det väl värt det, eftersom du där får möjlighet att själv uppleva samernas traditioner och levnadssätt.

Kommentarer stängda

pulse